Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Wycieczki krajoznawczo -turystyczne w roku szkolnym 2011/2012
W Ogrodzie BotanicznymW Ogrodzie Botanicznym - Wednesday, May 11, 2016


11 maja 2016 roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Celem wyjazdu były zajęcia edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie których uczniowie mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych  atrakcji ogrodu oraz poznania zagadnień z edukacji przyrodniczej i ekologii roślin.

 read more ...

Wycieczka do KielcWycieczka do Kielc - Thursday, October 22, 2015

 

22 października 2015 roku uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wycieczce do Kielc. Program wycieczki był bardzo urozmaicony. Na początku dzieci zwiedziły największy obiekt podziemny na kieleckiej Kadzielni -system trzech połączonych ze sobą jaskiń: Odkrywców - Prochownia - Szczelina. W czasie zwiedzania uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zjawisk krasowych, obserwowali skamieniałości dawnych organizmów żyjących w morzu oraz nacieki jaskiniowe: stalagmity i stalaktyty.
 read more ...

Wycieczka do MiechowaWycieczka do Miechowa - Friday, September 25, 2015

25 września 2015 roku uczniowie klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń: Elżbiety Szopy, Anety Stępień oraz Małgorzaty Kusarek brali udział w wycieczce do Miechowa. Celem wyjazdu było poznanie najważniejszych miejsc swojej “małej Ojczyzny” i jej historii. Pierwszym punktem wycieczki była galeria “U Jaksy”, gdzie mali podróżnicy mieli możliwość podziwiania wystawy prac artystów, którzy brali udział w warsztatach plenerowych na terenie Miechowszczyzny.
 read more ...

Wycieczka do OgrodzieńcaWycieczka do Ogrodzieńca - Wednesday, June 24, 2015

24 czerwca 2015 roku uczniowie klas III-VI byli na wycieczce w Ogrodzieńcu. Zwiedzili Gród na Górze Birów, poniemieckie bunkry z czasów II wojny światowej, ruiny średniowiecznego Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, w Parku Doświadczeń Fizycznych przeprowadzili szereg doświadczeń fizycznych i zgłębiali tajniki nauki. Na zakończenie udali się do Parku Miniatur, gdzie obejrzeli wszystkie zamki znajdujące się na szlaku Orlich Gniazd wykonane w skali 1:25.
 read more ...

Na zamkuLipowiecNa zamkuLipowiec - Friday, September 19, 2014

19 września 2014 roku uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w wycieczce do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie w gmine Babice. Dzieci zwiedziły piękny skansen i zamek Lipowiec, zapoznając się z legendami i historią tych miejsc. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach edukacyjnych.
 read more ...

Wycieczka w Beskid ŚląskiWycieczka w Beskid Śląski - Saturday, June 14, 2014

W sobotę 14 czerwca 2014 r. uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej w Antolce pod opieką pań: Małgorzaty Boryckiej, Bożeny Brody, Krystyny Jedynak i Grażyny Łysek po raz ostatni w bieżącym roku szkolnym wyruszyli na turystyczny szlak. Tym razem zdobywali szczyty Beskidu Śląskiego: Szyndzielnię, Klimczok i Skrzyczne.

    

 read more ...

W poszukiwaniu obuwikaW poszukiwaniu obuwika - Wednesday, May 21, 2014

21 maja 2014 r. uczniowie klasy V i IV pod opieką Pani dyr. Małgorzaty Boryckiej i Krystyny Jedynak udali się na zajęcia terenowe do rezerwatów przyrody - obszarów Natura 2000: Wały i Kalina Lisiniec. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa. W rezerwatach odnaleźliśmy stanowiska 2 roślin podlegających ścisłej ochronie i wpisanej do Czerwonej Księgi Roślin - dziewięćsiła popłocholistnego i obuwika.
 read more ...

W Górach ŚwiętokrzyskichW Górach Świętokrzyskich - Saturday, October 5, 2013

5 października 2013 r. (w sobotę) uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej w Antolce uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Wędrówkę po świętokrzyskich szlakach turystycznych rozpoczęli od Nowej Słupi. Na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego dostrzegli klęczącą figurę św. Emeryka.
 read more ...

Wycieczka do Bałtowa i Krzemionek OpatowskichWycieczka do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich - Saturday, June 23, 2012


23 czerwca, w sobotę uczniowie wraz z nauczycielami byli na wycieczce w Krzemionkach Opatowskich oraz w Bałtowie. Zwiedzili rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz Park Jurajski w Bałtowie, założony w 2004, po odkryciu tutaj skamieniałych tropów dinozaurów.

 read more ...

Wycieczka w TatryWycieczka w Tatry - Saturday, October 29, 2011


14 października 2011 roku uczniowie klas III- VI byli na wycieczce w Zakopanem. Swoją wędrówkę rozpoczęli od Palenicy Białczańskiej, skąd bryczkami dojechali do Włosienicy, a stamtąd piechotą dotarli do schroniska nad Morskim Okiem. W drodze powrptnej uczniowie podziwiali Wodogrzmoty Mickiewicza. Kolejką linowo – terenową wjechali na Gubałówkę, a na zakończenie odbyli spacer po Krupówkach.

 

 read more ...

Nadwiślański Park KrajobrazowyNadwiślański Park Krajobrazowy - Sunday, September 25, 2011


24 września 2011 roku uczniowie klas IV-VI uczestniczący w zajęciach matematczno - przyrodniczych współfinansowanych ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fubduszu Społecznego byli na wycieczce w Rudnie, Wygiełzowie - Babicach i na zamku Lipowiec.

 read more ...

Wycieczka do GoszczyWycieczka do Goszczy - Sunday, September 11, 2011


W sobotę, 10 września 2011 roku uczniowie klas IV-VI byli na wycieczce przyrodniczej. Odwiedzili przyrodniczą leśną ścieżkę dydaktyczną w Goszczy.

 

 read more ...

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use