Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Sukcesy szkoły w roku 2010/2011
Sukcesy szkoły w roku szkolnym 2010/2011 - Sunday, September 4, 2011
 1. I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las” – koordynator (K. Jedynak i M. Borycka)
 2. VI miejsce w województwie w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa Szkoła”, nagroda 5000 zł – koordynator E. Szopa
 3. Zakwalifikowanie się i udział 4 uczniów w zawodach sportowych na szczeblu województwa (indywidualne biegi przełajowe) – B. Broda
 4. I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt – B. Broda
 5. Sukcesy uczniów w X Sienkiewiczowskim Biegu – I miejsce 2 – II miejsca, 1 – III miejsce 3 – IV miejsca. – B. Broda
 6. Dobry wynik sprawdzianu po klasie VI – 25,6 pkt, stanin 6 (średnia wyższa od średniej gminy, powiatu, porównywalna z województwem)
 7. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dajmy sobie szansę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i objęcie tym projektem 99% uczniów całej szkoły - koordynator M. Borycka
 8. Prowadzenie zajęć wychowawczych w punkcie przedszkolnym w ramach projektu „Kuźnia przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” - koordynator M. Borycka
 9. Prowadzenie projektu „Owoce w szkole” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – M. Kusarek
 10. Zorganizowanie imprezy dla środowiska lokalnego z udziałem gości z Warszawy, Krakowa, Kielc – Dzień Ziemi połączony z powiatowym konkursem wiedzy przyrodniczo - ekologicznej – E. Doniec
 11. Zorganizowanie imprezy dla środowiska lokalnego – Gminny Konkurs Ekologiczny – Mój przyjaciel Las - K. Jedynak
 12. Liczny udział uczniów w powiatowych konkursach przyrodniczych, plastycznych, literackich, biblijnym
 13. Dobre wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej
 14. Przygotowanie sal na przyjęcie do szkoły dzieci 5 i 6-letnich, wyposażenie sal w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne.
 15. Wzbogacenie się szkoły o liczne pomoce dydaktyczne.
 16. Rozwój życia kulturalnego (muzea kina, teatr, opera wycieczki, itp.)
 read more ...

I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki NożnejI miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej - Tuesday, October 26, 2010


I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt zdobyliśmy 26 października 2010 roku. Drużynę trenowała pani Bożena Broda.

 read more ...

VI miejsce w województwieVI miejsce w województwie - Friday, October 15, 2010


Zdobyliśmy VI miejsce w województwie w Małopolskim Konkursie "Odblaskowa Szkoła". W konkursie brały udział 303 szkoły. Koordynatorem konkursu była pani Elżbieta Szopa. 
W nagrodę otrzymaliśmy 5000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

 read more ...

Ogólnopolski Konkurs Czysty lasOgólnopolski Konkurs Czysty las - Monday, October 11, 2010


Zdobyliśmy II miejsce w województwie. Byliśmy finalistami na etapie ogólnopolskim. W konkursie, w kategorii "Leśna Edukacja Dzieci" brało udział 470 szkoł z całej Polski. Koordynatorkami konkursu były panie: Małgorzata Borycka i Krystyna Jedynak. 

 read more ...

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use