Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
 

Największe sukcesy szkoły w roku szkolnym 2009/2010

1. I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las” – nagroda w wysokości 7500 zł (367 szkół z całej Polski) - koordynatorki: Krystyna Jedynak, Małgorzata Borycka

2. Zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dajmy sobie szansę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i objęcie tym projektem 99% uczniów całej szkoły - koordynator: Małgorzata Borycka

3. Przyznanie szkole odznaki za zasługi dla łowiectwa - koordynatorki: Elżbieta Szopa, Małgorzata Borycka.
 
4. Zakwalifikowanie się 3 uczniów do zawodów sportowych na szczeblu województwa - Bożena Broda.
 
5. Udział ucznia klasy VI – Jakuba Kusia w Centralnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega pożarom” (I miejsce w gminie, I w powiecie, II w województwie) - Krystyna Jedynak.
 
6. III miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Ożywić pola” (125 szkół z całej Polski) - koordynator: Małgorzata Borycka

7. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  „Bajkowa przygoda - z klasy do Pacanowa” (366 szkół) - Grażyna Łysek

8. Bardzo dobre wyniki sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI (średnia 25,16 pkt. Jest to średnia wyższa od średniej gminy - 23,40; powiatu – 24,83; województwa - 25,61; kraju – 24,56). W skali staninowej szkoła osiągnęła 6 stanin -  wynik wyżej średni (gmina wynik – średni, 5 stanin).

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use