Sunday, July 12, 2020 Register   Login   
 
 

Sukcesy szkoły w roku szkolnym 2008/2009:


1. I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Czysty Las” (koordynatorki: Krystyna Jedynak i Małgorzata Borycka),

2. Uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” (koordynatorki: Krystyna Jedynak i Małgorzata Borycka),

3. Uruchomienie przedszkola (Małgorzata Borycka),

4. Zakwalifikowanie się 1 ucznia do etapu wojewódzkiego konkursu humanistycznego (opiekunka – Grażyna Łysek),

5. Udział 3 uczniów w wojewódzkich biegach przełajowych (opiekunka – Bożena Broda),

6. Przyznanie szkole odznaki „Zasłużeni dla łowiectwa” (koordynatorki – Elżbieta Szopa, Małgorzata Borycka).

7. Wysoki wynik ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI. Średnia szkoły ze sprawdzianu wynosi  26,1 pkt. (średnia wyższa od średniej gminy - 23,5; powiatu – 21,4; województwa - 23,4; kraju – 22,1 pkt). W skali staninowej szkoła osiągnęła 8 stanin -  wynik bardzo wysoki (gmina wynik – wyżej średni, 6 stanin, powiat -  wynik średni – 5 stanin).

8. Znalezienie się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Ożywić pola” (koordynator Małgorzata Borycka)

9. Udział szkoły w projekcie „Już pływam”.

10. Dobre wyniki klasyfikacji rocznej.

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use