Sunday, July 12, 2020 Register   Login   
 
 

Patronką naszej szkoły jest Maria Skłodowska – Curie (1867 – 1934)

Maria Skłodowska – Curie to wybitna Polka, wspaniały naukowiec - dwukrotna laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, a jednocześnie niezwykły człowiek. Jej odwaga, pracowitość i hart ducha to cechy godne naśladowania przez wychowanków naszej szkoły.
Nasi uczniowie starają się brać przykład z Tej, która wierzyła, „…iż nauka jest czymś bardzo pięknym”. Starają się kierować słowami  Marii Skłodowskiej - Curie: „Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba”


 
 
1867- urodziny Marii Skłodowskiej
1883 - ukończenie gimnazjum
1891- rozpoczęcie studiów na Sorbonie
1895 - małżeństwo z Piotrem Curie
1899- odkrycie radu i polonu - pierwiastków promieniotwórczych
1903 - uzyskanie doktoratu
1903 - otrzymanie Nagrody Nobla razem z mężem Piotrem Curie
1911 - ponowne otrzymanie Nagrody Nobla
1912 - rozpoczęcie budowy Instytutu Radowego
1932 - otwarcie Instytutu
1934 - śmierć Marii Skłodowskiej - Curie

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use