Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Działania w remizach w "Roku gęgawy"
Dbamy o podsypy jesieniąDbamy o podsypy jesienią - Monday, October 16, 2017

 

Uczniowie naszej szkoły dokarmiają leśną zwierzynę. Dbają, by podsypy znajdujące się w remizach śródpolnych zawsze były pełne. W październiku wspólnie z myśliwym z Kołą Łowieckiego "Leśnik" Kraków - panem Markiem Taborem uczniowie udali się do pobliskiego podsypu i umieścili tam kukurydzę, którą wcześniej zebrali.
 read more ...

Zbieramy kukurydzęZbieramy kukurydzę - Saturday, October 14, 2017

14 pażdziernika 2017 roku uczniowie naszej szkole uczestniczyli w akcji zbiórki karmy dla leśnej zwierzyny. Wspólnie z myśliwymi z Koła Łowieckiego "Leśnik" Kraków zbieraliśmy kukurydzę. Pogoda dopisała, więc zbiór udał się wyśmienicie. Zebraliśmy kilkanaście worków kukurydzy, którą mysliwi wykorzystają do dokarmiania leśnej zwierzyny w czasie zimy.
 read more ...

Intodukcja kuropatwIntodukcja kuropatw - Saturday, September 9, 2017

W sobotę 9 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wspólnie z myśliwymi z koła łowieckiego ,,Leśnik" brali udział w akcji wypuszczania kuropatw. Celem tego wydarzenia było uzupełnienie olbrzymich braków w populacji kuropatw na naszym terenie. Koła myśliwskie dbają o różnorodność gatunków oraz o wielkość populacji- powiedział Pan Marek Tabor. To ciekawe spotkanie pozwoliło uczniom na poszerzenie swojej wiedzy na temat kuropatw i nie tylko.
 read more ...

Sadzenie drzewekSadzenie drzewek - Thursday, April 20, 2017

W kwietniu 2017 roku 12 uczniów klasy VI uczestniczyło w sadzeniu drzewek i krzewów. Uczniami opiekowała się pani Bożena Broda i Marta Gajos. Uczniowie pod kierunkiem myśliwych z Koła Łowieckiego "Leśnik" Kraków posadzili w pobliskiej remizie śródpolnej około 300 drzewek i krzewów owocowych. Po udanej akcji odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 read more ...

Lekcja w remizieLekcja w remizie - Friday, February 17, 2017

 

Zima dała się odczuć nie tylko ludziom, ale także zwierzętom. Do akcji dokarmiania zwierząt włączyli się uczniowie klasy III. W ramach zajęć  z przyrody ,,Jak zwierzęta spędzają zimę?” zdobyli wiedzę teoretyczną.  Potem wyruszyli w teren, by w pobliskim lasie spotkać się z przedstawicielem Koła Łowieckiego - ,,Mirów" panem Markiem Florkiem.
 read more ...

Zuchy dokarmiają ptakiZuchy dokarmiają ptaki - Wednesday, February 8, 2017

 

Zuchy z klasy II doskonale wiedzą, że zima jest trudnym czasem dla ptaków, dlatego też postanowiły sprawdzić stan karmników rozwieszonych w ogrodzie szkolnym.  Drugoklasiści nie zapomnieli także o ptasich stołówkach. Karmniki zostały zapełnione ziarnem zbóż, okruszkami chleba, słoninką. Teraz tylko czekać, aż w wiosennym ogrodzie zacznie rozbrzmiewać „Ptasie radio” jak w wierszu Juliana Tuwima...
 read more ...

Dokarmiamy zwierzynę w remizieDokarmiamy zwierzynę w remizie - Monday, January 16, 2017

 

Zima to okres trudny dla ptaków i zwierzyny leśnej. W tym czasie mają utrudniony dostęp do pożywienia. Co roku pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Także i w tym roku opiekujemy się naszymi leśnymi przyjaciółmi.  Sypiemy pokarm do karmników i podsypów.

 

 read more ...

Jesień w remizieJesień w remizie - Friday, November 4, 2016

Późną jesienią odwiedziliśmy naszą remizę, aby zobaczyć, jaki zmiany w niej zaszły i jak rosną posadzone przez nas drzewka i krzewy. Podsyp dla bażantów uzupełniliśmy świeżą karmą. Na drzewach zawiesiliśmy także pokarm dla ptakow.
 read more ...

Zbieramy karmę dla leśnej zwierzynyZbieramy karmę dla leśnej zwierzyny - Monday, October 3, 2016

W sobotę, 3 października 2016 roku uczniowie naszej szkoły wspólnie z myśliwymi Koła Łowieckirgo "Leśnik" Kraków, pod opieką pani Małgorzaty Boryckiej uczestniczyli w akcji zbierania karny dla leśnej zwierzyny.  W akcji uczestniczyli także uczniowie ze szkół w Kozłowie, Pstroszycach, Przybysławicach i Miechowie. Dzieci zbierały kasztany, żołędzie i kukurydzę.
 read more ...

Introdukcja bażantówIntrodukcja bażantów - Saturday, September 3, 2016

W sobotę, 3 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wspólnie z myśliwymi z koła łowieckiego „Leśnik” Kraków brali udział w akcji wypuszczania bażantów. To ciekawe wydarzenie pozwoliło uczniom na poszerzenie swojej wiedzy na temat ochrony bażantów i ich siedlisk. Koła myśliwskie dbają o różnorodność gatunkową i odpowiednią wielkość populacji na terenach objętych swoimi działaniami.


  

 read more ...

Prace porządkowe w remizie śródpolnejPrace porządkowe w remizie śródpolnej - Friday, September 2, 2016


Wakacje już za nami i od razu zabraliśmy się do pracy. Po raz kolejny przystąpiliśmy do konkursu Ożywić Pola. Już 2 września uczniowie klasy V udali się do remizy  śródpolnej, o którą dbają przez cały rok. Sprawdzili stan podsypu, oczyścili teren z chwastów i śmieci, aby ułatwić zwierzętom dostęp do pokarmu.  Niedługo populacja bażantów w naszej okolicy zostanie zwiększona o nowe osobniki, które zostaną wypuszczone na wolność przez myśliwych.

   

 read more ...

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use