Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Działania edukacyjne na temat obszarów Natura 2000
Między miłkiem a dziewięćsiłemMiędzy miłkiem a dziewięćsiłem - Thursday, December 14, 2017

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w premierowym pokazie filmu w miechowskim Kinie Gryf, który został zrealizowany na zakończenie projektu LIFE +. Film prezentował nie tylko walory przyrodnicze muraw kserotermicznych Miechowszczyzny ale też pracę zespołu projektowego przy realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy projekcji filmu otrzymali przewodniki turystyczne po obszarach objętych projektem LIFE +.

 

 read more ...

Projekt Life+Projekt Life+ - Monday, November 27, 2017

 

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Life+ "Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej" realizowanym prze Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. W ramach projektu braliśmy udział w szkoleniach oraz w wycieczkach edukacyjnych do obszarów Natura 2000 w powiecie miechowskim. Dzięki temu uczniowie poszerzyli  wiedzę o obszarach Natura 2000.
 read more ...

Święto StorczykaŚwięto Storczyka - Sunday, May 21, 2017


Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Święcie Storczyka, któe odbyło się 21 maja 2017 roku na Obszarze Natura 2000 Kalina Mała. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Straż Ochrony Przyrody – Grupa Terenowa z Miechowa oraz Urząd Miasta i Gminy w Miechowie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwo Miechów, miejscowe koło łowieckie i RDOŚ w Krakowie.

 read more ...

Konkurs powiatowy - obszary chronione w lasach małopolski Konkurs powiatowy - obszary chronione w lasach małopolski - Friday, April 21, 2017


21 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego "Obszary chronione powiatu miechowskiego". Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie wiedzy, konkursie plastycznym i konkursie multimedialnym. Tematem konkursów były obszary chronione, przede wszystkim obszary Natura 2000 w Małopolsce. Uczniowie naszej szkoły odnieśli w tych konkursach sukcesy.

 read more ...

W rezerwacie KwiatówkaW rezerwacie Kwiatówka - Saturday, September 10, 2016


Uczniowie byli na wycieczce w rezerwacie Kwiatówka - obszarze Natura 2000, który znajduje się na terenie gminy Książ Wielki. Przewodnikiem w rezerwacie był leśnik, członek Koła Myśliwslkiego "Leśnik" Kraków - pan Władysław Bielawski.

 read more ...

 Print   
Działania edukacyjne na temat potrzeby istnienia remiz śródpolnych
Zwierzęta remiz w gwarze myśliwskiejZwierzęta remiz w gwarze myśliwskiej - Monday, June 19, 2017


„Zwierzęta w gwarze myśliwskiej” - taki temat realizowany był na zajęciach przyrodniczych, które odbyły się w izbie leśnej w Nadleśnictwie Miechów. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z wybranymi zwierzętami występującymi na terenie Polski i poznanie nazw części ich ciała w gwarze myśliwskiej.  Zajęcia poprowadził pracownik Nadleśnictwa - pan Mateusz Albrecht. Wprowadzając w tematykę lekcji leśnik przedstawił wybrane gatunki zwierząt w gwarze łowieckiej. Zadaniem dla grup uczniów było prawidłowe oznaczenie części ciała tych zwierząt w gwarze myśliwskiej.

 read more ...

Zwierzęta naszych remizZwierzęta naszych remiz - Monday, June 12, 2017

 

Uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni E. Szopy i rodziców byli uczestnikami wycieczki przyrodniczej .Odwiedzili gajówkę na Brzezinach. Tu, w remizie śródpolmej, odbyły się zajęcia przyrodnicze na temat ,,Zwierzęta naszych pól i lasów”. Celem zajęcia było zapoznanie uczniów z różnorodnością gatunkową  zwierząt żyjących w remizie, lesie i na polu oraz ochroną zwierząt i uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
 read more ...

Znaczenie remiz dla zachowania bioróżnorodnościZnaczenie remiz dla zachowania bioróżnorodności - Friday, June 2, 2017

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w izbie leśnej Nadleśnictwa Miechów. Tematem lekcji była bioróżnorodność i jej znaczenie. Uczniowie dowiedzieli się, że do utrzymania warunków życia społeczeństw i stworzenia im szansy rozwoju różnorodność biologiczna jest tak samo niezbędna jak woda i powietrze. Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej mają: zadrzewienia śródpolne, oczka wodne i torfowiska, miedze, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska.
 read more ...

Lekcja w remizieLekcja w remizie - Saturday, February 18, 2017

Uczniowie klasy III odbyli lekcję przyrody w pobliskiej remizie śródpolnej. W remizie uczniowie spotkali się z przedstawicielem Koła Łowieckiego- ,,Mirów" panem Markiem Florkiem, który opowiedział o znaczeniu takich remiz dla zwierzą, przytoczył wiele ciekawostek z zycia zwierząt. Uczniowie zobaczyli jak wygląda ,,podsyp’’i sami mogli zostawić tam pokarm, który przynieśli w postaci różnorodnych ziaren zbóż i nasion oraz zawiesili kule i słoninkę dla ptaków. Tam też nauczyli się rozpoznawać zwierzęta, które szukają pożywienia po pozostawionych śladach- sarny czy dziki. 
 read more ...

Tropy w remizieTropy w remizie - Monday, January 9, 2017

 

W styczniu 2017 roku odbyły się zajęcia w remizie śródpolnej. Brała w nich udział klasa V wraz z opiekunkami – panią Bożeną Brodą i panią Martą Gajos. Uczniowie zaopatrzeni w klucze do oznaczania tropów, wykorzystując zalegający na polach  śnieg, ruszyli śladami zwierząt do remizy. Najwięcej zaobserwowanych śladów należało do zajęcy i psów. Wokół remizy zobaczyć można było tropy ptaków: bażantów i kuropatw.
 read more ...

 Print   
Działania edukacyjne na temat sytuacji gęgawy w Polsce.
Lekcja o gęgawieLekcja o gęgawie - Monday, June 5, 2017

5 czerwca z okazji Dnia Ochrony Środowiska w szkole odbyła się lekcja otwarta, którą prowdził pracownik Nadleśnictwa Miechów pan Mateusz Albrycht. Tematem spotkania była gegawa i inne ptaki naszych pól i lasów.
 read more ...

Konkurs multimedialny o gęgawieKonkurs multimedialny o gęgawie - Wednesday, May 24, 2017


Nasza szkoła była organizatorem powiatowego konkursu multimedialnego o gęgawie. Na konkurs wpłynęło 23 prezentacje z sześciu szkół powiatu miechowskiego. Komisja konkursowa przyznała 6 nagród ksiązkowych, które ufundowało Nadleśnictwo Miechów.

 read more ...

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny "Gęgawa i inne ptaki" - Wednesday, May 24, 2017

 

Nasza szkoła była organizatorem powiatowego konkursu plastycznego o gęgawie. Na konkurs wpłynęło 50 prac z sześciu szkół powiatu miechowskiego. Prace wykonano różnymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa przyznała 16 nagród książkowych, które zostały ufundowane przez  Nadleśnictwo w Miechowie.
 read more ...

Powiatowy konkur Powiatowy konkur "Mój przyjaciel Las" - Monday, May 22, 2017


W ramach konkursu odbył się konkurs wiedzy: "Ptaki naszych pól i lasów". Zdecydowana większość pytań dotyczyła gęgawy. W finale konkursu, który odbył się w naszej szkole wzięło udział 40 uczniów z 6 szkół powiatu miechowskiego. 

 read more ...

Układamy puzzleUkładamy puzzle - Monday, March 27, 2017
Aby bliżej poznać gegawę - bohaterkę" obecnej edycji "Ożywić pola" uczniowie naszej szkoły samodzielnie wykonali puzzle z gęgawą. Puzlle zostały udostępnione na portalu społecznościowym (facebooku), dzięki czumu wszyscy chętni mogli je układać w domu w wolnej chwili. Odbyły się nawet zawody w układaniu obrazków z gęgawą.
 read more ...

Międzyszkolny Konkurs Literacki Międzyszkolny Konkurs Literacki "Gęgawa" - Wednesday, January 4, 2017


W grudniu 2016 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego bohaterem była gegawa. Nasza szkoła wysłała na konkurs 4 najciekawsze wiersze. Były to wiersze Emilki Koszewskiej, Weroniki Nowak, Kasi Otfinowskiej i Adriana Kalety.  Wiersz Emili zajął II miejsce, a Weroniki Nowak otrzymała wyróżnienie. Jurorem konkursu był poeta - Janusz Marjański..

 

 read more ...

 Print   
Działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym postępowania z odpadami
Dzień Ochrony ŚrodowiskaDzień Ochrony Środowiska - Monday, June 5, 2017


5 czerwca 2017 r., w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ochrony Środowiska. Uczniowie wystąpili z przedstawieniem, w którym apelowali o ochronę naszego środowiska, uczyli jak gospodarowąc odpadami. W tym dniu odbyło się też uroczyste podsumowanie XII Powiatowego Konkursu „Mój Przyjaciel Las”. Do konkursu przystapiło 120 uczniów z sześciu szkół powiatu miechowskiego. Przyznano 40 nagród w kategorii: wieda, konkurs plastyczny, literacki i multimedialny. Fundatorem nagród było Nadleśnictwo Miechów.

 read more ...

Dzień ZiemiDzień Ziemi - Saturday, April 22, 2017

22 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzien Ziemi. Apel szkolny przygotowany przez uczniów z klasy V i VI zawierał treści związane z tegorocznym hasłem Dniem Ziemi „W kierunku natury”. Dzieci przestawiły zasady segregacji śmieci, zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, zdrowej żywności i ekologicznego stylu życia.Uczennice klasy IV zaprezentowały historię obchodów Dnia Ziemi w Polsce i na świecie oraz przybliżyły tematykę różnorodności biologicznej i jej ochrony.
 read more ...

Na targach myśliwskichNa targach myśliwskich - Friday, April 7, 2017

7 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły na zaproszenie myśliwych z Koła Łowieckiego „Leśnik” mieli możliwość uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Łowieckich w Sosnowcu.
Tegoroczna edycja po raz kolejny zajęła przestrzeń całej hali Silesia. Ponad 200 wystawców z kilkunastu krajów prezentowało swoje wyroby. A były to: prasa i literatura branżowa, sprzęt fotograficzny, broń palna i amunicja, optyka, noże i broń biała, łuki, odzież i obuwie, samochody terenowe, sprzęt turystyczny, sprzęt jeździecki, kuchnia myśliwska.
 read more ...

Finał Międzyszkolnego Konkursu RecytatorskiegoFinał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Friday, December 16, 2016

W dniu 16 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego wierszy Janusza Romana Marjańskiego – naczelnego redaktora „Łowca Świętokrzyskiego”. Gościem honorowym był sam autor recytowanych przez uczniów wierszy. W finale wzięło udział 23 uczniów z 6 szkół powiatu miechowskiego. Ogłoszono także wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. Nasze uczennice odniosły w tych konkursach sukces.
 read more ...

Szkolny Konkurs Recytatorski wierszy Janusza MarjańskiegoSzkolny Konkurs Recytatorski wierszy Janusza Marjańskiego - Thursday, December 1, 2016

Odbył się szkolny konkurs wierszy poety, naczelnego redaktora "Łowca Świętokrzyskiego" - pana Janusza Romana Marjańskiego. W konkursie brało udział 21 uczniów klas IV - VI. Juri nagrodziło i wybrało do finału powiatowego 4 uczennice: Katarzynę Bielnicką, Annę Warchalę, Agatę Hencel i Natalię Bałę.

 read more ...

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use