Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Pielęgnacja remiz i inne działania w remizach w roku bażanta
Obserwujemy budzące się życieObserwujemy budzące się życie - Monday, May 16, 2016

 

W kwietniu obserwowaliśmy budzące się życie w naszej remizie śródpolnej. Obserwację połączyliśmy z utrwalaniem i zdobywaniem nowej wiedzy przyrodniczej. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa po liściach i po korze. Rozpoznawaliśmy ptaki po ich odgłosach. Uczyliśmy się rozpoznawać tropy zwierząt i ptaków. Na wyprawę do remizy zabraliśmy ze sobą lupy i lornetki, przy pomocy których wypatrywaliśmy zwierząt i ptaków.
 read more ...

Wiosenne nasadzanie drzewWiosenne nasadzanie drzew - Saturday, April 23, 2016

 

W sobotę, 23 kwietnia 2016 roku 17 uczniów klas IV-VI uczestniczyło w sadzeniu drzewek i krzewów. Uczniami opiekowała się pani Bożena Broda. Uczniowie pod kierunkiem myśliwych z Koła Łowieckiego "Leśnik" Kraków posadzili w pobliskiej remizie śródpolnej około 300 drzewek i krzewów owocowych. Po udanej akcji odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 read more ...

Sprzątaliśmy remizęSprzątaliśmy remizę - Friday, April 22, 2016

22 kwietnia 2016 roku, z okazji Dnia Ziemi udaliśmy się do naszej remizy śródpolnej, aby wysprzatać ją ze śmieci. Z przykrością stwierdziliśmy, że znalazło się tu wiele odpadów pozostawionych przez ludzi. Zebraliśmy 5 worków śmieci. Dzięki pracy naszych uczniów nasza remiza znów jest czysta.

 

 read more ...

Pielęgnujemy remizęPielęgnujemy remizę - Monday, April 11, 2016


Na początku kwietnia udaliśmy się do naszej remizy, aby dokonać jej pielęgnacji po okreie zimy. Chcieliśmy także obejrzeć, jak rosną nasze drzewka i krzewy. Dokonaliśmy przeglądu roślinności. Usunęliśmy także chwasty i uschnięte trawy, natomiast zostawiliśmy mniejsze chwasty, które w najbliższym czasie nie będą zagrażać drzewom i krzewom. Przy pielęgnacji pracowało 16 uczniów klasy VI.

 read more ...

Dokarmiamy zwierzętaDokarmiamy zwierzęta - Wednesday, February 10, 2016

Zima to okres trudny dla ptaków i zwierzyny leśnej. W tym czasie mają utrudniony dostęp do pożywienia. Co roku pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Także i w tym roku opiekujemy się naszymi leśnymi przyjaciółmi.  Sypiemy pokarm do karmników i podsypów. W tym roku zadbaliśmy szczególnie o bażanty, które  zimą zmagają się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ograniczonym dostępem do żeru i brakiem schronienia
 read more ...

Jesień w remizieJesień w remizie - Friday, November 27, 2015

Późną jesienią odwiedziliśmy naszą remizę, aby zobaczyć, jaki zmiany w niej zaszły i jak rosną posadzone przez nas drzewka i krzewy. Podsyp dla bażantów uzupełniliśmy świeżą karmą. Na drzewach zawiesiliśmy także pokarm dla ptakow.

 

 read more ...

Zbieramy karmę dla leśnej zwierzynyZbieramy karmę dla leśnej zwierzyny - Saturday, October 3, 2015

W sobotę, 3 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły wspólnie z myśliwymi Koła Łowieckirgo "Leśnik" Kraków, pod opieką pań: Bożeny Brody o Małgorzaty Boryckiej uczestniczyli w akcji zbierania karny dla leśnej zwierzyny.  Przed rozpoczęciem pracy myśliwi poinformowali uczniów o celu naszej akcji. Uczniowie dowiedzieli sie po co i jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę, że kukurydza, kasztany i żołędzie są przysmakiem dzików, saren, jeleni, danieli, a także ptaków: sójek i bażantów.
 read more ...

Sprzątanie Świata w remizieSprzątanie Świata w remizie - Monday, September 21, 2015

 

Uczestnicząc w akcji Sprzątanie Świata udaliśmy się do naszej remizy śródpolnej, aby oczyścić ją ze śmieci. Przy okazji sprawdziliśmy, jak rosną posadzone przez nas drzewka i krzewy.

 

 

 read more ...

Sadziliśmy drzewaSadziliśmy drzewa - Saturday, April 11, 2015

W sobotę, 11 kwietnia 2015 roku 16 uczniów z klas IV-V wzięło udział w akcji sadzenia drzewek. Akcją kierowali myśliwi z koła łowieckiego „Leśnik” Kraków. Z pomocą myśliwych uczniowie zasadzili  krzewy i drzewa owocowe w wyznaczonych miejscach na obrzeżach lasu. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na odpoczynek.  Panowie myśliwi przygotowali  ognisko i kiełbaski.  Kiedy uczniowie odzyskali siły, aktywnie wypoczywali na świeżym powietrzu.
 read more ...

 Print   
Remizy stan przed i stan po
Remiza nr 1Remiza nr 1 - Saturday, May 28, 2016

 
Remiza nr 1 to remiza położona najbliżej naszej szkoły. Miejsce, które wspólnie z myśliwymi wybraliśmy do nasadzeń było w części porośnięte samosiejkami brzozy.  W 2010 roku drzewka były bardzo małe, ale gęsto porastały teren. Pierwszego nasadzenia w remizie dokonaliśmy w roku 2012. Od tej pory systematycznie pielęgnowaliśmy naszą remizę. Dokonywaliśmy nasadzeń, wybudowaliśmy podsyp, dokarmialiśmy leśną zwierzynę, pieliliśmy młode drzewka, sprzątaliśmy remizę ze śmieci.

 read more ...

Remiza nr 2Remiza nr 2 - Wednesday, May 25, 2016

 

Remiza nr 2 to ogród szkolny, który zaczęliśmy zakładać w 2000 roku. Sadziliśmy systematycznie różne drzewa i krzewy, pielęgnowaliśmy je i po latach utworzyła się piękna ostoja dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Szkolny ogród zajmuje powierzchnię około 1 ha. Teraz rosną na nim drzewa owocowe, krzewy ozdobne, a także drzewa leśne: modrzewie, sosny, klony, dęby i inne. Nasza remiza jest miejscem bytowania wielu zwierząt. Odwiedzają ją sarny, daniele, zające i bażanty. W budkach lęgowych mieszkają ptaki. Stałym gościem remizy są wiewiórki.

 

 read more ...

Inne remizyInne remizy - Monday, May 23, 2016

 

Od roku 2010 uczniowie naszej szkoły opiekują się także innymi remizami śródpolnymi. Remizy te znajdują się w trochę dalszej odległości od szkoły, dlatego nie odwiedzamy ich tak często, jak remizę nr 1 i remizę nr 2. Jednak przynajmniej raz w roku prowadzimy tu nasadzanie i pielęgnację. Dokarmiamy także zwierzynę uzupełniając podsypy i paśniki. Obserwujemy, jak toczy się życie przyrody w remizach. O tym, jakie zmiany zaszły w naszych remizach piszemy dalej.
 read more ...

 Print   
Mapa istniejących remiz
Mapa remizy nr 1Mapa remizy nr 1 - Monday, March 7, 2016
Mapa remizy nr 2Mapa remizy nr 2 - Thursday, March 3, 2016
Mapa pozostałych remizMapa pozostałych remiz - Tuesday, March 1, 2016
 Print   
Zakładanie i pielęgnacja oczek wodnych
Wycieczka nad oczko wodneWycieczka nad oczko wodne - Thursday, May 12, 2016

 

10 maja przeprowadziliśmy ciekawą lekcję nad oczkiem wodnym u pani Jedynak, a 12 maja udaliśmy się nad oczko wodne znajdujące w gospodarstwie naprzeciw szkoły. Obserwowaliśmy życie roślin i zwierząt w oczku, dowiedzieliśmy się, jak duże znaczenie dla środowiska mają oczka wodne,  rozmawiliśmy o tym, jak pielęgnoweać i zakładać oczka wodne. Wielu uczniów postanowiło założyć je w swoum ogródku.
 read more ...

Wycieczka nad rzekę i stawWycieczka nad rzekę i staw - Monday, April 11, 2016

 

11 kwietnia uczniowie byli na wycieczce nad stawem i rzeką Nidzicą. Poznali rośliny i zwierzęta żyjące w stawie, gatunki roślin występujące w poszczególnych strefach. Za pomocą atlasów oznaczali spotkane gatunki. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie znaczenie ma roślinność występująca w środowisku wodnym dla ekosystemów. Uczniowie mieli możliwość na własne oczy obserwować wiele gatunków zwierząt wodnych i przybrzeżnych. Dowiedzieli się o znaczeniu zbiorników wodnych dla środowiska.
 read more ...

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use