Wednesday, December 11, 2019 Register   Login   
 
 

Należy przypomnieć, że program aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola" zakłada - jako podstawowe zadanie dla uczniów - wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych w celu wzbogacenie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.).

W ramach realizacji programu 30 kwietnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pań: Małgorzaty Boryckiej i Elżbiety Szopy oraz myśliwych z Koła Łowieckiego "Leśnik" Kraków sadzili drzewka owocowe w pobliskim lesie.

Pod kierunkiem  pana Janusza Klimszy – myśliwego z koła łowieckiego „Leśnik” -  posadzili 110 śliw i jabłoni (w sumie tego dnia posadzono około 600 drzewek). Przed przystąpieniem do sadzenia pan Janusz Klimsza opowiedział uczniom o 

- znaczeniu i roli remiz śródpolnych dla zwierząt dziko żyjących,
- sposobach zakładania remiz, ich pielęgnacji,
- wyborze miejsc pod remizy
Opowiedział także o strukturze typowej remizy.

Następnie po krótkim instruktażu sadzenia uczniowie przystąpili do pracy. Sadzenie drzewek i krzewów trwało ponad trzy godziny. Na koniec odbyło się pieczenie kiełbasek i miła pogawędka przy ognisku.

 

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use