4 lipca 2020 Rejestruj   Zaloguj   
 
Enter Title
Hover here, then click toolbar to edit content
 Drukuj   
 

Porady dla rodziców


Podstawowym warunkiem pozwalającym pieszemu uniknąć tragicznej w skutkach konfrontacji z pędzącym pojazdem jest to, aby być widocznym.

Szczególnie jesienią i zimą, kiedy zmrok szybko zapada, zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy poruszają się jezdnią, poboczem lub przechodzą przez jezdnię w źle oświetlonych miejscach, powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które muszą być tak umieszczone, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu.


Warto pamiętać, że dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. ( Kodeks Drogowy art.43 ust.2 )

Piesi stanowią najliczniejszą  i najbardziej narażoną na zagrożenia grupę uczestników ruchu drogowego. Szczególnie dzieci, pozostawione bez opieki, często stają się ofiarami wypadków. Wystarczy tylko chwila, by dziecko pozostawione bez opieki, znalazło się w niebezpiecznej sytuacji na drodze.


Pamiętaj! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania ( art.43 ust.1 Kodeksu Drogowego). Przepis ten nie ma zastosowania na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy najcenniejszymi nauczycielami naszych dzieci i pierwszymi ich przewodnikami w ruchu drogowym.

Nigdy nie popełniaj błędów i nie naruszaj przepisów ruchu drogowego w obecności dzieci.
Podczas poruszania się z dzieckiem po drodze, dokładnie i zrozumiale wyjaśnij i zademonstruj dziecku zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wskaż miejsca bezpiecznego  przechodzenia przez jezdnię.
Chwal dziecko za właściwe i bezpieczne zachowanie się na drodze.
Nie pozwalaj dziecku bawić się gdziekolwiek. Nawet spokojnie wyglądająca ulica może stworzyć zagrożenie.

Rady pochodzą ze strony: http://www.bezpiecznadrogRady poca.lotos.pl/strefa-rodzica/porady-dla-rodzicow/100.html

 Drukuj   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania