Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 
OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

 
L.p.
Tytuł programu
Autor, wydawnictwo,
 
Nr dopuszczenia
1.
„Tropiciele” Program wychowania przedszkolnego
(oddział przedszkolny)
 
Religia – „W radości dzieci Bożych”
WSiP
 
 
 
Ks. dr T. Śmiech
Wyd. Jedność
 
2.
„Tropiciele”
Klasa I
 
3.
„Wesoła szkoła i przyjaciele”
Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej
J. Hanisz
WSiP
Klasa II i III
2/09
4.
„W rodzinie dzieci Bożych”
Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej
ks. dr T. Śmiech,
E. Kondrak,
B. Nosek
Wyd. Jedność
Nr AZ-1-01/12
(4 I 2012)
4/09
5.
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”
Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej
ks. Krzysztof Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek
Wyd. Jedność
Nr AZ-2-02/12
5/09
6.
„Słowa na start!” Program nauczania języka polskiego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
Marlena Derlukiewicz,
Wyd. Nowa Era
DKOS – 5002 – 62/04
6/09
7.
Program nauczania języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej – nowa podstawa programowa
Anna Wieczorek, Ewa Skiba
DRN – 5002 – 15/09
Klasa I
WSiP
7/09
8.
Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 r.”
Mariola Bogucka, Dorota Łoś
Wydawnictwo Pearson Longan
 
9.
Program nauczania historii i społeczeństwa klas IV – VI szkoły podstawowej.
 
Tomasz Maćkowski
 
 
10.
„Matematyka wokół nas” program nauczania matematyki w klasach IV - VI
H. Lewicka, E. Rosłon
WSiP
DKOS – 5002 – 02/08
DKW – 4014 - 36/99
11/09
11.
Program nauczania przyrody klas IV – VI szkoły podstawowej. 
 
Jolanta Golanko
Wyd. Nowa Era
 
 
12.
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 
13.
Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (II etap edukacyjny)
 
Beata Mikulik
 
 
14.
,,Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4- 6 szkoły podstawowej
Lech Łabecki
 
 
15.
„Lubię to” program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Michał Kęska
 
16.
Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk
Wyd. Rubikon
DKW–4014–253a/99
17/09
17.
Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Alicja Romanowska
Wyd. Korepetytor
DKW – 4014 – 68/99
18/09

 
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use