Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Wkrótce sprawdzian

Drodzy szóstoklasiści!

3 kwietnia 2012 roku będziecie pisać powszechny, obowiązkowy sprawdzian po klasie VI. Celem sprawdzianu jest zbadanie stopnia opanowania podstawowych umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak:

 • czytanie
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

O standardach wymagań możesz przeczytać na stronie OKE lub na naszej stronie w zakładce "Sprawdzian - Standardy wymagań"

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Nie ma podziału zadań na przedmioty szkolne. Wszystkie zadania łączy motyw przewodni. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 40 punktów ( 20 pkt. z zadań otwartych i 20 pkt. z zamkniętych). 
Formy zadań są nastepujące:

 • pisanie dłuższego tekstu na zadany temat,
 • rozwiązywanie zadań wymagających wielu różnych czynności, zapisywanie ich, przedstawiając tym samym  swoje rozumowanie,
 • rozwiązywanie zadań poprzez podanie pojedynczego słowa, liczby, wyrażenia itp., 
 • uzupełnianie luki odpowiednim wyrazem lub wyrażeniem, 
 • wybieranie prawidłowej odpowiedzi spośród kilku propozycji,
 • dobieranie wyrazów czy wyrażeń według określonych kryteriów wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Na napisanie sprawdzianu macie 60 minut. Uczniowie z dysleksją mogą mieć wydłużony czas pisania o 30 minut.

Na wyniki testu będziecie musieli poczekać do czerwca. Wtedy OKE przesyła wyniki do szkoły.

Laureaci  konkursów przedmiotowych z j. polskiego, matematyki oraz przyrody są zwolnieni ze sprawdzianu, otrzymując  automatycznie wynik 40 punktów.

Sprawdzian jest obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Przygotuj się do sprawdzianu. Na naszej stronie internetowej znajdziesz zadania do samodzielnego rozwiązania (Zakładka "Dla ucznia" ). 
Możesz także skorzystać ze strony OKE (www.oke.krakow.pl), gdzie zamieszczone są arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych. 
Wiele informacji o sprawdzianie, również przekładowe testy publikuje portal gazeta.pl   

 Print   
Link do zadań z portalu gazeta.pl
 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use