Wednesday, December 11, 2019 Register   Login   
 
W obszarach Natura 2000

     W naszym małopolskim województwie sieć obszarów Natura 2000 obejmuje blisko 100 obiektów różnej wielkości, od małych, poniżej 1 ha, do dużych, zajmujących kilkadziesiąt tysięcy ha. Każdy z nich służy ochronie ściśle określonych typów siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. Na obszarze województwa małopolskiego znajduje się 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 88 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

      Na terenie powiatu miechowskiego jest 21 obszary Natura 2000. Najbliżej nasze szkoły znajdują się: Giebułtów, Kwiatówka, Kalina-Lisiniec, Sterczów-Ścianka, Wały, Kalina Mała. 

           21 maja 2014 r. uczniowie klasy V i IV pod opieką Pani dyr. Małgorzaty Boryckiej i Krystyny Jedynak udali się na zajęcia terenowe do rezerwatów przyrody: Wały i Kalina Lisiniec. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa.

            W czasie zajęć uczniowie poznali gatunki roślin kserotermicznych występujących w rezerwatach przyrody. Były to storczyki - 6 gatunków z pośród 13 występujących w Polsce oraz obuwik pospolity, dziewięćsił popłocholistny, miłek wiosenny, zawilec wielkowiatowy. Przedstawiciele RDOŚ opowiedzieli również, na czym polega  właściwe utrzymanie i ochrona muraw kserotermicznych. W Rezerwacie Wały uczniowie obserwowali owce, które są wypasane w rezerwatach, aby nie dopuścić do zarastania.Rezerwat  przyrody "Wały" położony jest w miejscowości Dosłońce, w leśnictwie Klonów, gminie Racławice.  Rezerwat został utworzony w celu zachowania pierwotnej roślinności stepowej ze stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego (jedno z czterech naturalnych stanowisk w Polsce) i innych rzadkich roślin, jak m.in. dziewięćsił bezłodygowy, dwulistnik muszy, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, len złocisty i włochaty, pierwiosnek lekarski, pluskwica europejska, wisienka stepowa, centuria pospolita.
W rezerwacie Wały podziwialiśmy wiele roślin kserotermicznych, odnaleźliśmy dziewięćsiła popłocholistnego – bylinę wpisaną na karty Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. W rezerwacie występuje ponadto: wiśnia karłowata, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk kukawka, podkolan biały, buławik wielkokwiatowy i mieczolistny.

 

Rezerwat Kalina Lisiniec  obejmuje   fragment zbocza o ekspozycji południowo-zachodniej, otoczonego polami ornymi.  Zbocze pokryte  jest murawą kserotermiczną. Dowiedzieliśmy się, że znajdują się tu stanowiska 11 gatunków storczykowatych oraz szereg rzadkich gatunków kserotermicznych roślin naczyniowych oraz gatunków objętych ochroną prawną w Polsce. Występują tu rośliny chronione takie jak: buławik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny, gółka długoostrogowa, listera jajowata oraz storczyki: męski, kukawka, blady, purpurowy. Najcenniejszym gatunkiem roślinnym występującym na terenie rezerwatu jest obuwik pospolity. Należy on do gatunków zagrożonych wyginięciem i jest objęty ochroną ścisłą. 

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use