16 lipca 2020 Rejestruj   Zaloguj   
 
Na zamku i w skansenie

        19 września 2014 roku uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w wycieczce do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie - Babicach.
                Najpierw udali się do zamku Lipowiec. Ruiny zamku usytuowane są na wysokim, wapiennym wzniesieniu. Góra zamkowa o wysokości 362 m n.p.m. znajduje się nad wsią Babice i powstałym w roku 1973 w Wygiełzowie (dawniej Lipowcu) Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym.  Zbocza wzgórza porośnięte są ponad stuletnim lasem bukowym (buczyną karpacką) oraz rzadkimi i cennymi gatunkami roślin (przylaszczka, miodunka, ziarnopłon, kopytnik, storczyk i inne). W 1959 r. utworzono tu rezerwat krajobrazowy.  


              Uczniowie zwiedzali ruiny zamku wraz z przewodnikiem, który ciekawie opowiadał o historii gotyckiego zamku i legendach z nim związanych. Z zamkowej wieży podziwiali piękną panoramę okolicy.


Ciekawostką jest fakt, że pierwszym właścicielem grodu (w latach 1200 – 1245) był małopolski ród Gryfitów. Jednym z pierwszych wybitnych przedstawicieli rodu Gryfitów był Jaksa z Miechowa, krzyżowiec i fundator klasztoru bożogrobców w Miechowie (zm. ok. 1176).  Kolejnymi właścicielami zamku byli do 1789 roku biskupi krakowscy. Król Kazimierz Wielki przekształcił zamek w twierdzę graniczną, strzegącą szlaku handlowego z Małopolski na Śląsk.
              W XVI wieku lipowiecka twierdza zyskała szczególnie złą sławę, bowiem mieściło się tutaj więzienie, w którym przetrzymywano osoby podległe jurysdykcji biskupiej na terenie diecezji małopolskiej. Duchowni popełniający wykroczenia nie stawali przed sądami świeckimi, lecz przed własnymi - kościelnymi i trafiali do biskupiego więzienia. Obok duchownych przekraczających prawo kanoniczne wtrącano do więzienia również propagatorów i zwolenników ruchu reformy religijnej. 
               W XVII wieku zamek był dwukrotnie zniszczony - w1692 r. w wyniku pożaru, a w 1650 r. najazdem Szwedów. Był to okres powolnego upadku zamku w Lipowcu. W murach zniszczonego zamku przed wyprawą na Wiedeń odpoczywał król Jan III Sobieski. Wiek XIX i pierwsza połowa XX przyczyniły się do postępującej dewastacji zamku. W latach 50-tych XX wieku podjęto prace archeologiczne i budowlane w celu zachowania zamku jako trwałej ruiny i przystosowano go do zwiedzania.
           Z zamkiem związana jest legenda o „Białej damie”. W jednym z więźniów odbywających karę więzienia w Lipowcu, zakochała się córka nadzorcy straży więziennej. Dziewczyna postanowiła pomóc swojemu ukochanemu w ucieczce z zamku i przynosiła do jego celi prześcieradła, z których skazany splótł linę. W nocy więzień opuścił się po linie przez okno, poza mury zamku, a dziewczyna miała do niego dołączyć następnego dnia. Niestety nadzorca dowiedział się, że to jego córka pomogła uciec skazańcowi i ukarał ją zakazem opuszczania zamku. Dziewczyna, z tęsknoty za narzeczonym, postanowiła popełnić samobójstwo. Ubrała suknię ślubną, przygotowaną już na wesele i wdrapała się na szczyt zamkowej wieży i skoczyła z niej. Odtąd zamek odwiedza w nocy zjawa, zwana  Białą Damą – duch córki nadzorcy, uwięziony w zamku i bezskutecznie czekający na powrót ukochanego.

            Kolejnym punktem wycieczki był skansen w Wygiełzowie, w którym znajduje się 25 zabytkowych obiektów drewnianych. Uczniowie obejrzeli, między innymi: dom miejski z Chrzanowa z 1804 r., spichlerz z Kościelca z 1798 r., chałupę sołtysa z Przegini Duchownej z 1862 r., zabytkowy kościół z Ryczowa z początku XVII wieku, dwór z Drogini, a także inne chałupy, stodoły, spichlerze, chlewiki, kuźnie, olejarnie, kapliczki, studnie, pasieki itp. Pani przewodnik ciekawie opowiadała o tym, jak wyglądało codzienne życie dawnych mieszkańców wsi. Uczniowie dowiedzieli się, jak żyli nasi prapradziadkowie, czym się zajmowali, jakich narzędzi używali do pracy. Obejrzeli także dawną izbę szkolną mieszczącą się w domu u bogatego gospodarza  i dowiedzieli się, jak odbywały się lekcje w szkole. 
W skansenie uczniowie uczestniczyli w lekcji warsztatowej pod tytułem „Nie święci garnki lepią”. 

 

 

 Drukuj   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania