Wednesday, December 11, 2019 Register   Login   
 
Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy


W dniach 13 i 15 czerwca 2012 roku w szkole odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich uczniów szkoły. W szkoleniu wzięli udział także nauczyciele oraz panie woźne. Szkolenie prowadziła pracownica PCK.

Uczniowie dowiedzieli się jak zachować się w konkretnej sytuacji m.in. jak zabezpieczyć miejsce wypadku, nie narażając przy tym siebie, kogo i jak wezwać gdy zdarzy się wypadek, oraz w jaki sposób ocenić stan poszkodowanego i właściwie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej .

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use